Konto bankowe

Konto bankowe:
POZNAŃSKI ZHGRIDO
Nr: 51 1240 1750 1111 0010 2500 9946
ul. Opolska 115
61-404 POZNAŃ