Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych 2019r.

W dniach 23 – 24.11.2019 roku w Poznaniu odbyła się Krajowa Wystawa Młodych Zwierząt zorganizowana przez Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Poznaniu. W ramach wystawy odbyła się Klubowa Wystawa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego i Klubowa Wystawa Stawaka Śląskiego. W tym roku Poznański Związek obchodzi Jubileusz 130 lat istnienia i działalności. 226 hodowców z Polski i zagranicy wystawiło prawie 2700 sztuk gołębi w 127 rasach, oraz 86 sztuk drobiu w 13 rasach. Najwięcej gołębi było wystawionych w rasach: garłacz górnośląski koroniasty (łącznie) – 230, gdański wysokolotny – 119, karier – 110, stawak śląski – 89, niemiecki wystawowy – 77, wśród drobiu najwięcej było wystawionych kur rasy serama – 16. W ramach pokazu został zaprezentowany orzełek polski – 5 sztuk. Z ras gołębi rzadko spotykanych na wystawach, po raz pierwszy w Polsce został wystawiony lipawski białoogoniasty – 6 sztuk (rasa łotewska). Tekst: Zdzisław Jakubanis. Foto: Z.Jakubanis i J.Bogacz

wystawa, Katalog
wręczenie nagród
Zaszufladkowano do kategorii Wystawy | Możliwość komentowania Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych 2019r. została wyłączona

130-lecie Poznańskiego Związku

Historia Poznańskiego Zwiazku z lat 1889 – 2020 uprządkowana przez Leszka Borysika

Rozmiar: 35915 bajtów

130-lecie Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Historia najstarszego w Polsce Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego związana jest z dniem 5 stycznia 1889 roku, kiedy to miłośnicy i hodowcy ptaków śpiewających z Poznania założyli Towarzystwo Ornitologiczne. Członkami Towarzystwa zostali także hodowcy gołębi rasowych i hodowcy drobiu. Towarzystwo Ornitologiczne zaczęło organizować wystawy i pokazy, które odbywały się dość regularnie, ciesząc się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W sobotę 23 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie Hodowców Poznańskiego Związku z okazji 130-lecia powstania związku, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciel Starosty Poznańskiego, Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz prezesi i przedstawiciele zaprzyjaźnionych Związków i Stowarzyszeń Gołębi. Zasłużeni działacze Poznańskiego Związku zostali wyróżnieni brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami “Zasłużony Działacz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza”. Odznaki wręczył Prezes Zarządu PZHGRiDI Jan Pajka i Stanisław Projs. Zaproszeni goście przekazali na ręce Prezesa Poznańskiego Związku Leszka Orlewicza pamiątkowe statuetki a goście otrzymali pamiątkowe medale i proporczyki wykonane z okazji 130-lecia PZHGRiDO. Po części oficjalnej i przemówieniach obecni na spotkaniu zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 130-lecie Poznańskiego Związku została wyłączona

Walne Zebranie

Walne Zebranie Sprawozdawcze PZHGRiDO
Odbędzie się w dniu 02.06.2019 o godz. 10.00 w I terminie. Przy braku kworum godz. 10.30 w II terminie w świetlicy ROD “SENEKA” w Poznaniu ul. Opolska 115 (obok Sielanki). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Poznańskiego ZHGRiDO.
Zarząd

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Walne Zebranie została wyłączona

Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych Poznań 2019

9-10 luty 2019, KATALOG
Zaszufladkowano do kategorii Wystawy | Możliwość komentowania Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych Poznań 2019 została wyłączona

Regionalną Wystawę Młodych Gołębi Rasowych Poznań 2018

11 listopada 2018, KATALOG
Zaszufladkowano do kategorii Wystawy | Możliwość komentowania Regionalną Wystawę Młodych Gołębi Rasowych Poznań 2018 została wyłączona

Szkolenie


Zarząd Poznańskiego Związku zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w rasach gołębi tj. perukarz, pawik, sokół gdański, wiedeński białotarczowy oraz roller z Birmingham. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października (niedziela) od godz. 9.oo na terenie Sielanki, które prowadził będzie sędzia ekspert Stanisław Śliż na przykładzie żywych gołębi.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Szkolenie została wyłączona

Szkolenie

Zarząd Poznańskiego Związku zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w rasach gołębi tj. perukarz, pawik, sokół gdański, wiedeński białotarczowy oraz roller z Birmingham. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października (niedziela) od godz. 9.oo na terenie Sielanki, które prowadził będzie sędzia ekspert Stanisław Śliż na przykładzie żywych gołębi.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Szkolenie została wyłączona

Przegląd Hodowlany Młodych Gołębi i Drobiu

Przegląd Hodowlany Młodych Gołębi i Drobiu
CEL PRZEGLĄDU:
Ocena postępu hodowlanego młodych gołębi i drobiu, wymiana doświadczeń hodowlanych. Przegląd stanowi także możliwość dokonania wymiany – sprzedaży nadwyżek hodowlanych.
REGULAMIN PRZEGLĄDU :
1 – przegląd odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. (sobota) od godz. 9.00 na terenie ” Sielanki “
2 – w przeglądzie mogą brać udział hodowcy zrzeszeni w Poznańskim Związku, którzy mają prawo zgłosić po 4 sztuki gołębi, drobiu w jednej lub kilku rasach.
3 – oceną objęte będą gołębie i drób wyhodowany w 2018 r.
4 – oceny dokona komisja sędziowska na kartach ocen.
5 – konkurs rozgrywany będzie w kolekcjach po 4 gołębie, drób.
6 – 10 najlepszych kolekcji otrzyma nagrody.
POSTANOWIENIA OGÓLNE :
– organizator dla wszystkich wystawców zapewnia bezpłatny posiłek.
– w tym samym czasie można skorzystać z sąsiadującej giełdy, w której
mogą uczestniczyć również hodowcy spoza poznańskiego związku.
Zgłoszenia należy kierować do kol. Wojciecha Spychały tel. 501 587 718 oraz Wojciecha Turskiego tel. 696 468 635 do dnia 30 września 2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Przegląd Hodowlany Młodych Gołębi i Drobiu została wyłączona

REGINALNA WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH – POZNAŃ 2018

Część 1, KATALOG
Część 2

Zaszufladkowano do kategorii Wystawy | Możliwość komentowania REGINALNA WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH – POZNAŃ 2018 została wyłączona

Wigilia 2017

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Wigilia 2017 została wyłączona