Historia wystaw zagranicznych

Historia udziału hodowców Poznańskiego Związku w wystawach międzynarodowych i zagranicznych w latach 1964 – 2004.

Rok 1964 grudzień – Budapeszt – Węgry.

Była to pierwsza wystawa międzynarodowa, na której wystawiali hodowcy z Polski. Brali w niej udział hodowcy z  pięciu państw: Węgier, Polski, Jugosławii, Czechosłowacji i  Niemiec. Każdy kraj mógł zaprezentować 200 gołębi, które mogły zdobyć 20 championów. 84 hodowców z Polski wystawiło 200 gołębi w 42 rasach. W wystawie brało udział 17 hodowców z Poznańskiego. W 16 rasach wystawili 44 gołębie, za które championy otrzymali kol. Moller, Dubiński, Czepczyński, Gachowski, Gałężewski, Szymaniak i M. Nowak z Gniezna.

Rok 1966 styczeń Rostock – Niemcy.

W wystawie 72 hodowców z Polski zaprezentowało160 gołębi w 38 rasach. 16 hodowców z Poznańskiego Związku wystawiało 48 gołębi w 12 rasach. Championem wyróżniono gołębie hodowców z Poznania w 8 rasach: gdański wysokolotny – niebieski – kol. E. Czepczyński, karier – kol. Dubiński, barwnogłówka poznańska – kol. Gałczewski, stawak polski – kol. M. Łudczak, berliński długi – kol. Chojnacki, staluch – kol. M. Nowak, mewka dominikańska – kol. W. Spychała. Gołębie na wystawę zawoził kol. Czepczyński z Poznania i kol. Herszman z Krakowa. Kilkunastu hodowców z Poznańskiego Związku przyjechało zwiedzić wystawę. Wielu z nich nawiązało z hodowcami niemieckimi przyjacielskie kontakty, które pozwoliły na wymianę gołębi i wprowadzenie „świeżej krwi” do własnych hodowli. Uzgodniono dalszą współpracę pomiędzy hodowcami z okręgu rostockiego i Poznania. Było to zapoczątkowanie przyjaznych kontaktów pomiędzy hodowcami z obu miast. Hodowców z Poznania zachęcano również, by już w styczniu 1967 roku zaprezentowali 60 gołębi na wystawie Rostock – Warnemunde, a następnie na wystawach  w Warnemunde w styczniu 1969 i 1971 roku. Hodowcy z Poznańskiego Związku skorzystali z zaproszenia i brali udział w tych wystawach. Gołębie na wystawy osobiście zawoził kol. Czepczyński. Na każdej z wystaw od 8 do 10 hodowców zdobywało wyróżnienia championa za wystawiane gołębie.

Rok 1967 grudzień Lipsk – Niemcy 

Na wystawie „INTERNAU” pięć krajów: Polska, Niemcy, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia wystawiało po 200 gołębi. Z Polski, z HDI 200 gołębi zawieźli kol. Wójcik z Gdańska, Moller i Rymaszewski z Poznania. Gołębie z Polski wystawiało 89 hodowców w 44 rasach. Przyznano za nie 20 championów. W wystawie brało udział 16 hodowców z Poznania. W 12 rasach zaprezentowali 44 gołębie, za które zdobyli 7 championów. Pochwały i uznanie za wystawione staluchy polskie zdobył kol. Nowak z Gniezna, za gdańskie wysokolotne – białe – kol. B. Wawrzyniak, za barwnogłówkę poznańską – kol. A. Gałęzewski, za kariery – kol. Dubiński, za berlińskiego długiego – kol. Chojnacki oraz kol. Moller i kol. H.Szymaniak.

Rok 1969 grudzień Budapeszt – Węgry

W wystawie „INTERTAU” brało udział 82 hodowców z Polski, którzy wystawili 200 gołębi w 40 rasach. Przyznano za nie 20 championów. Na wystawę 15 hodowców z Poznańskiego Związku wysłało 46 gołębi w 14 rasach. 8 championów krajowych zdobyli kol. Dubicki za kariera, kol. E. Czepczyński za gdańskiego wysokolotnego i stargardzkiego pulsującego, kol. Gachowski za garłacza angielskiego, kol. Cmielewski z Gniezna za stalucha polskiego, kol. Gałęzewski za barwnogłówkę poznańską, kol. Wojewoda za rysia polskiego i kol. Misiorny za strasera.

Rok 1970 grudzień Brno – Czechosłowacja

     Wystawa „Intertau”. Z Polski wysłano 200 gołębi przez 82 hodowców w 34 rasach przyznano 20 championów krajowych. Gołębie zawieźli i uczestniczyli w sędziowaniu gołębi na wystawie kol. Czepczyński i kol. Chojnacki z Poznania. Z Poznańskiego Związku  wysłano 40 gołębi przez 18 hodowców w 12 rasach za które hodowcy z Poznania zdobyli 7 championów. Za stargardzie pulsujące – kol. Czepczyński, gdański wysokolotny  – kol. Traugutt, barwnogłówka poznańska  – kol. Gałężewski, berliński długi  – kol. Chojnacki, karier  – kol. Duda, ryś polski – kol. Wojewoda i garłacz angielski – kol. Gachowski.

Rok 1972 luty Nowy Sad – Jugosławia

   Na wystawę „Intertau” do Nowego Sadu HDI z Polski wysłało 200 gołębi, w 32 rasach wystawianych przez 78 hodowców. Z Poznańskiego Związku wysłano 42 gołębie w 10 rasach przez 18 hodowców za które zdobyli 10 championów na 20 zdobytych championów przez wystawców polskich.Championy zdobyli stargardzi pulsujący – kol. Cezpczyński, gdański wysokolotny biały – kol. Traugutt, staluch – kol. Gałężewski, białooki i karier kol. Dubiński, berliński długi – kol Chojnacki, garłacz górnośląski – kol. Hetmańczyk.

Rok 1972 grudzień Warszawa – Polska

 Wystawa „Intertau” odbyła się w Warszawie na Służewcu. Brali w niej udział hodowcy z Polski, Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, i Jugosławi. Każdy kraj wystawił 200 gołębi. Z Polski 90 hodowców wystawiło gołębie w 88 rasach za które otrzymali 20 championów. Z Poznańskiego Związku wystawiono 38 gołębi w 16 rasach przez 19 hodowców. Hodowcy z Poznania zdobyli 7 championów z wyróżnieniem stargardzki pulsujący – kol. Czepczyński, barwnogłówka poznańska – kol. Gałężewski, gdański wysokolotny – kol. Kaczmarek, ryś polski – kol. Wojewoda, garłacz angielski – kol. Gachowski, karier – kol. Dubiński, białooki – kol. Michalski.

Rok 1973 grudzień Lipsk – Niemcy

 Kolejna wystawa „Intertau” na którą z Polski HDI wysłało 200 gołębi przez 87 hodowców w 42 rasach, zdobyto 20 championów narodowych i jednego międzynarodowego za kariera z hodowli kol. Dubińskiego z Gniezna. Gołębie do Lipska zawieźli kol. Zachariasz i kol. Brzeziński z Łodzi. Na wystawie w komisjach sędziowskich gołębie oceniali kol. Czepczyński z Poznania i kol. Brzeziński z Łodzi. Z Poznańskiego Związku 19 hodowców wystawiło w 16 rasach 38 gołębi na które zdobyli 7 championów. Championy krajowe zdobyli: kol Czepczyński za gdańskego wysokolotnego kolor niebieski, Lis Paweł za barwnogłówkę poznańską, kol Traugutt za gdańskiego wysokolotnego kolor biały, kol. Grygier za stalucha polskiego, kol. Misiorny za strassera, i kol. Łudczak za stawaka polskiego.

Rok 1974 grudzień Brno – Czechosłowacja

  Wystawa „Intertau” z Polski wysłano 200 gołębi w 42 rasach przez 78 hodowców , zdobyto 20 championów krajowych i jeden międzynarodowy zdobył po raz kolejny kol. Dubiński z Gniezna za kariera. Z Poznańskiego Związku 16 hodowców wysłało 40 gołębi w 12 rasach za które zdobyli 6 championów krajowych i jeden międzynarodowy. W każdej wystawie „Intertau” co roku hodowcy  z Poznania średnio wystawiali od 38 do 48 gołębi za które zdobywali 6 do 9 championów. Tym samym można stwierdzić, że hodowcy z Poznańskiego Związku prowadzili hodowle na wysokim poziomie jakościowym zgodnie z obowiązującym wzorcem.

Rok 1986 listopad Brno – Czechosłowacja.

 Wystawa „Intertau”. HDI z Polski wysłało 200 gołębi przez 90 hodowców w 42 rasach, zdobyli 20 championów krajowych. Z Poznańskiego Związku wystawiało 16 hodowców w 10 rasach 24 gołębie na które zdobyli 5 championów krajowych i dodatkowo wyróżnienie za barwnogłówkę poznańską otrzymał kol. Lis Paweł, za kariera kol. Dubiński, za stalucha polskiego kol. Chmielewski z Gniezna.

Rok 1988 grudzień Sofia – Bułgaria.

Wystawa „Intertau HDI z Polski wysłało 200 gołębi przez 88 hodowców w 43 rasach. Zdobyli 20 championów. Z Poznańskiego Związku wystawiono 43 gołębie przez 15 hodowców w 13 rasach na które zdobyto 5 championów narodowych i dodatkowo zostały wyróżnione barwnogłówka poznańska kol. Pawła Lisa, gdański wysokolotny kol. J.Kaczmarka i ryś polski kol. J. Wojewody. Na wystawy międzynarodowe „Intertau” z Poznania przed każdą wystawą gołębie były poddawane ostrej selekcji, aby zostały wysłane najlepsze gołębie i najbardziej zbliżone do wzorca.

Rok 2000 grudzień Wels – Austria.

   Wystaw Europejska. Z Polski wysłano 100 gołębi przez 20 hodowców w 18 rasach. Z polski na wystawie sędziował kol. Jan Buszka z Poznania. Z Poznańskiego Związku wysłano32 gołębie w 8 rasach przez 7 hodowców. Uzyskano wysokie oceny barwnogłówka poznańska 96pkt. z hodowli kol. Macieja Kolińskiego, brodawczak polski 96 pkt. z hodowli kol. Romana Lacha, staluch polski, szek polski, mewka polska po 96 pkt z hodowli Jana Buszki. Wyróżnienia otrzymał king kol. Zdzisława Gogolewskiego, karier kol Stanisława Izydorka i strasser kol Andrzeja Pacholaka.

Rok 2004 listopad Praga – Czechy

Wystawa Europejska. Z Polski wysłano 40 gołębi przez 10 hodowców w 10 rasach. Uzyskano 8 wyróżnień i jednego championa międzynarodowego za kariera otrzymał kol. Stanisław Izydorek z Poznania.

Z Poznańskiego Związku wysłano 16 gołębi przez 4 hodowców w 4 rasach, na które zdobyto jednego championa miedzynarodowego za kariera kol.StanisławaIzydorek i  trzy wyróżnienia za barwnogłówkę poznańską kol. Maciej Koliński, brodawczak polski kol Roman Lach i strasser kol Andrzej Pacholak.

Opracował  Eugeniusz Czepczyński