Historia wystaw 1945-2006

Historia wystaw organizowanych w latach 1945 – 2006  przez Samodzielny Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Po prawej Eugeniusz Czepczyński

Inicjatorem wystaw organizowanych w Poznaniu  rok rocznie byli hodowcy gołębi rasowych.

Pierwszą wystawę po wojnie wgrudniu 45 roku zorganizowali młodzi hodowcy gołębi rasowych z Towarzystwa „Świt”. W połowie  1946 roku Towarzystwo „Świt” połączyło się z pozostałymi działającymi Towarzystwami, które zrzeszały hodowców drobnego inwentarza i powołano Towarzystwo Drobnego Inwentarza. Pierwszym prezesem został wybrany kolega Chwałek. Pod kierownictwem kol. Chwałka przy pomocy kol.: Franciszka Czyża, Olecha Kasprzaka, Bronisława Blicha, oraz Henryka Fidlera zorganizowano w grudniu 1946 roku wystawę gołębi rasowych i drobnego inwentarza. We wrześniu 1947 roku na Walnym Zebraniu zatwierdzono nowy statut i zmieniono nazwę z na Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza. Zarząd związku  po uprzedniej wizytacji hodowli proponuje przekształcić hodowle amatorskie na użytkowe. Już w lutym  1948 roku pod kierownictwem kol. Olecha Kasprzaka odbyła się wystawa na której zapoczątkowano ustawienie osobnych stanowisk dla każdego gatunku zwierząt. Na przełomie stycznia i lutego 1949 roku odbyła się jubileuszowa wystawa z okazji 60 lecia istnienia związku. Wystawa odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod patronatem Związku Samopomocy Chłopskiej. Na wystawie pokazano ok. 800 sztuk gołębi, 150 sztuk królików oraz pizmowce, świńki morskie, białe myszy i psy w kilku rasach. W grudniu 1960 roku grupa hodowców pod przewodnictwem prezesa Antoniego Bromsa zorganizowała Pierwszą Ogólnopolską Wystawę Gołębi Rasowych pod patronatem Poznańskiego związku HDI. W wystawie uczestniczyło 91 hodowców z wielu miast miedzy innymi z Warszawy, Łodzi, Przemyśla, Rzeszowa, Grudziądza, Bydgoszczy, Wrocławia, Gliwic, Cieszyna, Racotu, którzy zaprezentowali około 1000 gołębi w 50 rasach.

W latach 1961 – 1964 wystawy odbywały się na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich na  których wystawiano ok. 1000 szt. gołębi w 70 rasach, oraz wystawiano króliki, drób, lisy i nutrie.

W 1965roku z okazji 75 lecia  związku zorganizowano wystawę gołębi rasowych i użytkowych pod patronatem Wojewódzkiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w hali sportowej Energetyk przy ul. Grunwaldzkiej 1. W wystawie wzięli udział hodowcy z całej Polski od Szczecina po Przemyśl i od Suwałk po Katowice. Gołębi wystawiono ponad 1200 szt. w ponad 90 rasach. W następnych latach wystawy odbywały się zawsze w lutym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W 1974 roku została zorganizowana

II Ogólnopolska Wystawa Gołębi Rasowych w Poznaniu z okazji 85 lecia związku. Wystawiono 1120 szt. gołębi, w 74 rasach oraz 15 wolier. W wystawie uczestniczyło 170 hodowców.

W 1975 roku odbyła się ostatnia w strukturach W.Z.H.D.I. wystawo – aukcja gołębi. Hodowcy poznańscy wystąpili z W.Z.H.D.I. i utworzyli Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych.

W 1975 roku został powołany i zarejestrowany Samodzielny Związek Hodowców Gołębi rasowych i Drobiu  Ozdobnego. Pierwszym prezesem został wybrany kolega Jan Sybilski który wraz z nowo wybranym zarządem działał do roku 1977. Poznańskie Kolegium Sędziów od chwili powstania Samodzielnego Związku HGR i DO włączyło się aktywnie w sprawy i prace zarządu związku i zgłosiło czynny udział w sędziowaniu na wystawach Poznańskiego Związku jak  również na wystawach organizowanych w innych odziałach i związkach w kraju. W ten sposób sędziowie postanowili podnieśc i budować prestiż Poznańskiego związku. To pozwoliło na wyprowadzenie Poznańskiego Związku na silną i przodującą organizacje w kraju, która obecnie służy za przykład i wzór do naśladowania przez pozostałe odziały i związki. Nowy zarząd pod kierownictwem Jana Sybilskiego zorganizował  1976 roku pierwszą wystawę na którą zostali zaproszeni hodowcy z całej polski. Wzięli w niej udział hodowcy z Bydgoszczy, Torunia, Gdyni, Gdańska, Tczewa, Lęborka, Wejherowa, Słupska, Pucka, Grudziądza, Szczecina, Kalisza, Ostrzeszowa, Polanicy, Rzeszowa, Jasła, Łańcuta, Leżajska, Jarosławia. Wystawiono 1050 gołębi w 90 rasach, udział brało 140 hodowców. Oprócz gołębi wystawiano drób ozdobny łącznie 52 sztuki. Kolejna wystawa , która odbyła się w hali na terenie MTP w 1977 roku ściągnęła 122 hodowców z całej Polski . wystawiono około 100 gołębi w 92 rasach i 30 sztuk kur w 9 rasach.

Jesienią 1977 roku wybrano nowy zarząd i jego prezesem został wybrany Józef Kaczmarek, który prowadził Poznański Związek do 1999 roku. Wystawy odbywały się co roku w lutym na terenie MTP. W roku 1978 wystawiono  1100 sztuk gołębi w 94 rasach, 22 sztuki drobiu ozdobnego w 12 rasach. W wystawie uczestniczyło 140 hodowców. Rok 1979 w wystawie uczestniczyło 130 hodowców, którzy wystawili 1200 gołębi w 80 rasach. W roku 1980 wystawiono 1250 gołębi w 90 rasach przez 155 hodowców oraz 35 szt drobiu w 8 rasach.

W 1982 roku z powodu wprowadzenia stanu wojennego wystawa nie odbyła się.

Po zawieszeniu stanu wojennego od 1983 do 1999 roku  wystawy odbywały się w lutym na terenie MTP w których wystawiano od 1150 do 1400 szt gołębi w średnio ok.90 rasach. Drobiu średnio 50 sztuk w 15 – 20 rasach.

W 1989 roku została zorganizowana wystawa z okazji  100 rocznicy powstania Poznańskiego Związku. W wystawie uczestniczyło160 hodowców z całej Polski i Węgier. Wystawiono 1200 sztuk gołębi w 90 rasach. W 1994 roku Poznański Związek wprowadził do katalogu wystaw rysunki gołębi przed każdą rasą pokazując jak dana rasa powinna wyglądać. Z pomysłu skorzystały również inne związki wprowadzając do katalogów wystaw rysunki gołębi wykonane przez pana Eugeniusza Czepczyńskiego. Przez umieszczenie rysunków gołębi w katalogach podniesiono ich wygląd graficzny i lepszą orientacje dla hodowców i zwiedzających jak powinien wyglądać gołąb w danej rasie.

We wrześniu 1999 po śmierci prezesa Jana Kaczmarka na prezesa Poznańskiego Związku wybrano kol. Zdzisława Gogolewskiego oraz nowy zarząd. Od tego momentu nastąpił intensywny i przyspieszony rozwój Poznańskiego Związku na „Sielance” przy ul. Opolskiej 115/ oraz rozbudowa Sielanki gdzie co niedzielę odbywają się spotkania hodowców, wymiana i sprzedaż gołębi oraz innych zwierząt. W lutym 2000 roku pod przewodnictwem nowego prezesa, zarządu i Poznańskiego Kolegium Sędziów  odbyła się wystawa na terenie MTP na której zostało wystawionych 1700 gołębi w 102 rasach przez 171 hodowców. Wystawiono 92 szt. drobiu ozdobnego w 32 rasach, oraz 137 królików w 14 rasach przez 35 hodowców. Od 2000 roku licznie uczestniczą w poznańskich wystawach hodowcy z zagranicy, którzy chwalą dobrą organizacje poznańskiej wystawy i możliwość wymiany, sprzedaży gołębi na organizowanej przy wystawie giełdzie. Od 2001 roku wystawy w Poznaniu powiększyły się do 3000  eksponatów tj. gołębi, drobiu i królików. Giełda nabrała takich rozmiarów, że wynajęto dodatkową halę przeznaczoną tylko do wymiany i sprzedaży nadwyżek hodowlanych. W roku 2000 na giełdzie oferowano ok. 5 tys. sztuk gołębi, a w roku 2006 ok. 15 tys. sztuk. W roku 2002 w lutym wystawiono  2000  sztuk gołębi w 88 rasach przez 172 hodowców, drobiu ozdobnego 34 sztuki przez 16 hodowców, a pokazie ptaków egzotycznych uczestniczyło 30 kolorowych ptaszków. W 2003 roku poznańską wystawę wzbogaciła wystawa gołębi krókodziobych  klubu Jnternationalen  Kurzen  Club (I.K.C), który ma siedzibę w Niemczech. Klub I.K.C wystawił ok. 400 sztuk gołębi krótkodziobych w 24 rasach wystawionych przez 38 hodowców. Wystawa klubu I.K.C po raz drugi odbyła się w Poznaniu w 2006 roku, gdzie hodowcy zaprezentowali również ok. 400 sztuk gołębi krótkodziobych. Nowością w katalogu wystawy z roku 2003 było wprowadzenie sprzedaży gołębi z katalogu, gdzie hodowca już przy zgłoszeniu gołębi na wystawę podawał, które ptaki są przeznaczone do sprzedaży i za jaką kwotę. Drugą nowością było podanie w katalogu  nazwiska sędziego oceniającego daną rasę, co umożliwiło hodowcy zwrócić się do sędziego o wyjaśnienie oceny jaką otrzymał jego gołąb. Z inicjatywy poznańskiego związku w listopadzie 2004 roku odbyła się Pierwsza  Krajowa Wystawa Gołębi Młodych na której wystawiono 1250 gołębi w 82 rasach.  Pozycja ta weszła już na stałe do kalendarza wystaw i co roku w ostatnią sobotę i niedzielę listopada będą odbywały się w Poznaniu Krajowe Wystawy Gołębi Młodych. W 2005 roku odbyła się w Poznaniu Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików. W wystawie wzięło udział 253 hodowców wystawiając 2700 gołębi w 140 rasach. Oprócz gołębi pokazano ok. 100 szt drobiu ozdobnego i ok. 200 szt królików. Duży udział w tej wystawie mieli hodowcy zagraniczni, którzy wystawili ok. 500 gołębi.

Historię spisał  Eugeniusz Czepczyński