Przegląd Hodowlany Młodych Gołębi i Drobiu

Przegląd Hodowlany Młodych Gołębi i Drobiu
CEL PRZEGLĄDU:
Ocena postępu hodowlanego młodych gołębi i drobiu, wymiana doświadczeń hodowlanych. Przegląd stanowi także możliwość dokonania wymiany – sprzedaży nadwyżek hodowlanych.
REGULAMIN PRZEGLĄDU :
1 – przegląd odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. (sobota) od godz. 9.00 na terenie ” Sielanki “
2 – w przeglądzie mogą brać udział hodowcy zrzeszeni w Poznańskim Związku, którzy mają prawo zgłosić po 4 sztuki gołębi, drobiu w jednej lub kilku rasach.
3 – oceną objęte będą gołębie i drób wyhodowany w 2018 r.
4 – oceny dokona komisja sędziowska na kartach ocen.
5 – konkurs rozgrywany będzie w kolekcjach po 4 gołębie, drób.
6 – 10 najlepszych kolekcji otrzyma nagrody.
POSTANOWIENIA OGÓLNE :
– organizator dla wszystkich wystawców zapewnia bezpłatny posiłek.
– w tym samym czasie można skorzystać z sąsiadującej giełdy, w której
mogą uczestniczyć również hodowcy spoza poznańskiego związku.
Zgłoszenia należy kierować do kol. Wojciecha Spychały tel. 501 587 718 oraz Wojciecha Turskiego tel. 696 468 635 do dnia 30 września 2018 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.