Zwyczajny Zjazd Delegatów PZHGRIDI 19.06.2016r.

W dniu 19 czerwca 2016 r. w Andrespolu odbył się Zwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, w którym udział wzięło prawie 80 delegatów. Poznański Związek reprezentowało 6 delegatów. W głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi, przyjęto sprawozdanie finansowe, kilka “kosmetycznych” zmian w statucie, nadano Głównemu Kolegium Sędziów im. Eugeniusza Czepczyńskiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęto do dalszego dopracowania przez Zarząd, wynajęcie pomieszczeń na biuro związku, zgromadzenia w nim istniejącej dokumentacji oraz zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Krzysztof Stachurski w przedstawionym sprawozdaniu poinformował, że w okresie 2015 r. sąd nie prowadził żadnych postępowań, gdyż nie było zgłoszonych takich wniosków. Zaprosił polskich hodowców gołębi ras węgierskich i wiedeńskich do udziału w wystawie, która odbędzie się na terenie Węgier. W tym celu zwrócił się do Polskiego Zarządu by objął patronatem organizowany wyjazd i skoordynował zbiórkę gołębi z terenu Polski. Natomiast kol. Andrzej Bujak przedstawił ustalenia Krajowej Wystawy Gołębi Młodych w Gdańsku, w ramach której odbędzie się europejska wystawa gołębi rasy gdański wysokolotny, sokół gdański. Zgłoszono kilka uwag w sprawie doboru sędziów na Krajowej Wystawie w Kielcach. Prezes poznańskiego związku kol. Leszek Orlewicz odebrał odznaki Honorowego Członka Polskiego Związku dla Zdzisława Gogolewskiego oraz Wojciecha Spychały. Poprzedniego dnia, wieczorem odbyły się nieprogramowane spotkania integracyjne na których dyskutowano o pracy polskiego zarządu, o sprawach organizacyjnych oraz wymieniano doświadczenia hodowlane bieżącego sezonu. Relacja i foto Leszek Borysiak.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.