Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 07.06.2014

Zarząd Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 07.06.2014 r (sobota), które odbędzie się w świetlicy ROD “Seneka” obok “Sielanki” w Poznaniu, ul. Opolska 115. Zebranie rozpocznie się o godz. 10,00 w pierwszym terminie. Przy braku kworum o godz. 10,30 w drugim terminie.
Proponowany porządek obrad ;
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i Komisji Wniosków, sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie ważności zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu PZHGRiDO z wyników i finansów Związku za rok 2013
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Głosownie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
10. Wybory Prezesa Związku i członków Zarządu
11. Wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
12. Korekta delegatów na Zjazd Krajowy
13. Wolne głosy i wnioski
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
15. Zakończenie obrad

Z wyrazami szacunku
prezes PZHGRiDO- Wojciech Spychała

ORDYNACJA WYBORCZA

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.