Walne Zebranie Członków PZHGRIDO

26.06.2010r. odbyło się Walne Zebranie Członków Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na którym zostało przyjęte sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1.06.2009r. do 31.05.2010r. oraz sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 31.05.2010 .
Walne Zebranie członków uchyliło orzeczenie Sądu Koleżeńskiego przy PZHGRiDI o zawieszeniu w prawach członka Poznańskiego Związku kol. Wojciecha Spychały, oraz odwołało Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ze składu Sądu Koleżeńskiego przy PZHGRiDO.
Walne Zebranie Członków przyjęło wniosek kol. Krzysztofa Kanickiego, o uprzywilejowaniu na wystawach organizowanych przez Poznański Związek HGRiDO Barwnogłówki Poznańskiej – jako gołębia wyhodowanego przez poznańskich hodowców.
Została przegłosowana propozycja Prezesa Poznańskiego Związku HGRiDO, że ulga w odpłatności “klatkowe” za każdą wystawioną Barwnogłówkę Poznańską na wystawach organizowanych przez nasz Związek będzie wynosiła 25% kwoty ustalonej w regulaminie wystaw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.