Rozmiar: 64994 bajtów

64-404 Poznań   ul. Opolska 115     NIP: 779-163-32-47     REGON: 630202474      www.pzhgrido.pl
Rozmiar: 22718 bajtów  Aktualności

Rozmiar: 22706 bajtów  Zarząd

    Druki

    Regulaminy

Rozmiar: 22706 bajtów  Członkowie

Rozmiar: 22706 bajtów  Historia

Rozmiar: 22706 bajtów  Wydarzenia

Rozmiar: 22706 bajtów  Wystawy

    Regulaminy

Rozmiar: 22706 bajtów  Kluby

Rozmiar: 22706 bajtów  Sielanka

Rozmiar: 22706 bajtów  Kontakt


Sklep hodowlany- Artykuły do hodowli zwierząt

statystyka

Aktualności i komunikaty:


Rozmiar: 77879 bajtów

Serdecznie zapraszamy hodowców do udziału w Krajowej Wystawie Gołębi Młodych. Wystawa odbędzie się w dniach 08 - 09 listopad 2014 na terenie MTP hala nr 4.
REGULAMINkarta zgłoszeniaZaproszenie na Dożynki, które odbędą się w dniu 30 sierpnia w Parku Wilsona Poznań.(chętni do udziału w pokazie ptaków mogą zgłaszać się do Zarządu Związku).W dniu 7.06.2014 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na którym udzielono absolutorum ustępującemy Prezesowi i Zarządowi, oraz wybrano nowe władze związku:
Na Prezesa wybrano:
Kol. Tadeusza Zienkowicza
Do Zarządu wybrano kol.:
Dorynek Zbigniew, Grygiel Tomasz, Halicki Jan, Kosicki Waldemar, Sobczyński Henryk, Turski Wojciech
Do Komisji rewizyjnej wybrano kol.:
Kanicki Krzysztof, Dobraszak Cezary, Kaczmarek Stanisław
Do Sadu Koleżeńskiego wybrano kol.:
Jachnik Janusz, Kaczmarek Wojciech, Pawliczak ZbigniewDruk zamówienia na obrączki - pobierzPoznań 20 maja 2014

ZAPROSZENIE

Zarząd Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 07.06.2014 r (sobota), które odbędzie się w świetlicy ROD "Seneka" obok "Sielanki" w Poznaniu, ul. Opolska 115. Zebranie rozpocznie się o godz. 10,00 w pierwszym terminie. Przy braku kworum o godz. 10,30 w drugim terminie.
Proponowany porządek obrad ;
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i Komisji Wniosków, sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie ważności zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu PZHGRiDO z wyników i finansów Związku za rok 2013
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Głosownie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
10. Wybory Prezesa Związku i członków Zarządu
11. Wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
12. Korekta delegatów na Zjazd Krajowy
13. Wolne głosy i wnioski
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
15. Zakończenie obrad

Z wyrazami szacunku
prezes PZHGRiDO- Wojciech Spychała

ORDYNACJA WYBORCZARegionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych - Poznań 2014


Fotorelacja w obiektywie E. Krychowiaka

Rozmiar: 6431 bajtów    Rozmiar: 6431 bajtów    Rozmiar: 6431 bajtów    Rozmiar: 6431 bajtów

Fotorelacja cz.2

Rozmiar: 94108 bajtów    Rozmiar: 94108 bajtów    Rozmiar: 94108 bajtów    Rozmiar: 94108 bajtów

Fotorelacja cz. 1

Rozmiar: 7664 bajtów    Rozmiar: 7664 bajtów    Rozmiar: 7664 bajtów    Rozmiar: 7664 bajtówKrajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych POZNAŃ 2013

W dniach 9-10 listopada 2013r w Poznaniu odbyła się Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych oraz III. Europejska Wystawa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego zorganizowana przez Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego przy współpracy Internationaler Starwitzer Club e.v. 230 hodowców wystawiło 2662 szt. gołębi w 117 rasach, 191 szt. drobiu ozdobnego w 17 rasach i 12 szt. królików w 5 rasach. Na Europejskiej Wystawie Garłacza Górnośląskiego Koroniastego, 34 hodowców z Niemiec, Polski i Czech wystawiło 563 szt gołębi. Katalog w cenie 15 zł., obejmujący obie wystawy, został wykonany dobrze graficznie, jest czytelny i zawiera wykazy hodowców oraz wykazy ras zwierząt prezentowanych na wystawie. Bufety były dobrze zaopatrzone tak w jedzenie, jak i w różne napoje. Ciepła pogoda sprawiła, że wystawę odwiedziły liczne rzesze zwiedzających, jak również i giełdę...cd

Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów

Spotkanie hodowców
Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów

KATALOG z wystawy

Zakończenie Europeiskiej Wystawy w rasie Garłacz Górnośląski Koroniaty Poznań 2013
Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtów Rozmiar: 6966 bajtówKrajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych POZNAŃ 2013

Patronat honorowy

Rozmiar: 50417 bajtów

PREZYDENT MIASTA
POZNAŃ
Organizator wystawy

Rozmiar: 49521 bajtów

Poznański ZHGRiDO w Poznaniu
pod patronatem
Polskiego ZHGRiDI

III Europejska Wystawa Gołębi w rasie Garłacz Górnośląski Koroniaty
przy Krajowej Wystawie Młodych Gołębi Rasowych w Poznaniu

Rozmiar: 82449 bajtów

Wystawa odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali nr 3 w dniach 09-10 listopada 2013 roku. Wejście od ul. Bukowskiej, wjazd brama C od ul. Bukowskiej, parking płatny 20zł. Zwiedzanie wystawy: sobota od 8.00 do 17.00, niedziela od godz. 8.000 do 13.00.

Zapraszamy wszystkich hodowców i sympatyków.
Organizatorzy: PZHGRiDO
REGULAMIN
Zgłoszenie na Krajową Wystawę Mlodych -  zgłoszenie wysłać do Pawła Lisa
Zgłoszenie na III E.W. Garłacz Górnośląskiego Koroniatego -  zgłoszenie wysłać do Krystyny Beutel


Rozmiar: 39231 bajtów

Zarząd Klubu informuje i zaprasza do udziału w kolejnej Klubowej Wystawie Pawika, która odbędzie się w dniu 01 lutego 2014 r. (sobota) od godz. 8.00 w Borku Wilekopolskim ul. Powstańców Wielkopolskich 4 (Dom Kultury).Rozmiar: 41042 bajtów

W dniach 6-8.12. 2013 odbędzie się 62 VDT - Schau. Hodowcy, którzy chcą wziąć udział w tej wystawie proszeni są o pobranie formularza zgłoszeniowego i po wypełnieniu dostarczenie go do dnia 12 paździenika do siedziby Zarządu PZHGRiDO.
Karta zgłoszenia
regulaminSpotkanie integracyjne, przegląd gołebi młodych - 12.10.2013

Rozmiar: 7654 bajtów Rozmiar: 7654 bajtów Rozmiar: 7654 bajtów

Zarząd Poznańskiego ZHGRiDO zaprasza na Przegląd Gołębi Młodych i spotkanie integracyjne, w dniu 12 pażdziernika br. od godz. 8.00 na Sielance gdzie hodowca ma prawo wystawić tylko po 4 gołębie w jednej rasie. Termin zgłoszeń upływa z dniem 29 września. Zgłoszenia w biurze Zarządu, lub telefonicznie u Jurka Pawliczaka lub Leszka Borysiaka. Najlepsze kolekcje zostaną nagrodzone. W trakcie przeglądu zostanie przeprowadzone szkolenie w rasie garłacz górnosląski koroniaty. Każdy uczestnik otrzyma posiłek.ŚWIĘTO PLONÓW - 31 sierpnia 2013roku Poznań / Park Wilsona

Zarząd Poznańskiego Związku zaprasza hodowców do uczestnictwa w tegorocznych obchodach Święta Plonów, które odbędzie się 31 sierpnia w parku Wilsona. Hodowcy, którzy chcą zaprezentować swój dorobek hodowlany na dożynkach proszone są o kontakt z Jurkiem Pawliczakiem. Zaproszenie PZHGRiDO.


Wystawa Gołębi Rasowych - Poznań 2013

Zakończoną wystawę można zaliczyć do udanych i jednych z największych pod względem ilości osób które ją odwiedziły . Swój dorobek hodowlany zaprezentowali hodowcy z Polski i Niemiec wystawiając łącznie 1317 gołębi. Naszą wystawę odwiedzili przedstawiciele związków hodowców z Niemiec, Rosji i Litwy, zostały zawarte porozumienia o dalszej współpracy. Na giełdę swoje ptaki przywieźli hodowcy z Rosji, Litwy, Węgier , Niemiec i Polski była to największa giełda w tym sezonie hodowlanym. Wystawa odbyła się w nowej hali targowej nr 3 , obszernej, przeszklonej zlokalizowanej przy ul Głogowskiej , a ustawione woliery z gołębiami przy oknie prowokowały przechodniów do odwiedzenia wystawy.

fotorelacja - dzień drugi niedziela

Rozmiar: 7878 bajtów    Rozmiar: 7878 bajtów    Rozmiar: 7878 bajtów    Rozmiar: 7878 bajtów

fotorelacja - dzień pierwszy sobota

Rozmiar: 7511 bajtów    Rozmiar: 7511 bajtów    Rozmiar: 7511 bajtów    Rozmiar: 7511 bajtów

Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza na Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych. Wystawa odbędzie się 9-10.02.2013 roku na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu HALA nr 3.
Rozdanie nagród w sali niebieskiej nad wejściem wschodnim w niedzielę 10 lutego o godz. 11.00
REGULAMIN,    ZGLOSZENIE
Wystawa Gołębi Krótkodziobych MEYENBURG 2013

Rozmiar: 5414 bajtów    Rozmiar: 5414 bajtów    Rozmiar: 5414 bajtów    Rozmiar: 5414 bajtówWystawa Gołębi Młodych - Poznań listopad 2012

KATALOG

Rozmiar: 7350 bajtów     Rozmiar: 7350 bajtów     Rozmiar: 7350 bajtów     Rozmiar: 7350 bajtów10 - 11.11. 2012 - Poznań
Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza na Regionalną Wystawę Młodych Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych, która odbędzie się w Poznaiu w dniach 10 - 11 listopada 2012 r. na terenie MTP.
Regulamin wystawy,  karta zgłoszeniaW dniu 13 października na SIELANCE odbył się pokaz gołębi młodych połączony ze szkoleniem dla sędziów i hodowców. Szkolenie przeprowadził Stanisław Śliż w razie : PAWIK, ZAKONNICZKA NIEMIECKA I FELEGYHAZER. Pokaz połączony był z wymianą nadwyżek hodowlanych. Hodowcy zostali poczęstowani ciepłą kiełbasą i bigosem. Odwiedzili nas hodowcy z innych związków między innymi ze Szczecina i Bydgoszczy.

LISTA HODOWCÓW - biorących udział w pokazie

Rozmiar: 7808 bajtów    Rozmiar: 7808 bajtów    Rozmiar: 7808 bajtów    Rozmiar: 7808 bajtów13 pażdziernika 2012 Poznański ZHGRiDO zaprasza w sobotę na SIELANKĘ od godz. 8.00 na pokaz gołębi młodych połączony z wymianą nadwyżek hodowlanych. O godzinie 10.00 odbędzie się szkolenie dla hodowców w rasie: PAWIK, ZAKONNICZKA, FELGYHAZER. Szkolenie poprowadzi Stanisław Śliż.Wojtek Spychała z wizytą w Niemczech u kol. Lidnera. (fotorelacja W. Spychała)

Rozmiar: 9224 bajtów     Rozmiar: 9224 bajtów     Rozmiar: 9224 bajtówŚwieto Plonów - SPŁAWIE 2012
Podobnie jak w roku ubiegłym Poznański Związek HGRiDO został zaproszony do uczestniczenia w Święcie Plonów zorganizowanym w Spławiu koło Poznania w dniu 25.08.2012. Początek obchodów planowany jest na godz. 14 na stadionie w Spławiu. Hodowcy, którzy chcą pokazać swój dorobek hodowlany proszone są o kontakt z Tadeuszem Zienkowiczem.Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Związku w dniu 23.06.2012 o godz.10,00 na terenie siedziby Związku ul.Opolska 115 - POZNAŃ

# Porządek obrad Walnego Zebrania
# Regulamin Walnego Zebrania
# Propozycja regulaminu Zarządu
# Propozycja regulaminu Komisji Rewizyjnej
# Propozycja regulaminu Sądu KoleżeńskiegoPoznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza na Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych, która odbędzie się w dniach 04 - 05.02. 2012 na terenie M.T.P. regulamin,   zgłoszenie
Wjazd na teren MTP w czwartek i piątek od ul. Śniadeckich.
W sobotę i niedzielę wjazd od ul Głogowskiej, opłata za parking 20zł.


Fotorelacja z wystawy w Poznaniu - 3.02.2012

KATALOG z wystawy

Rozmiar: 5416 bajtów      Rozmiar: 5416 bajtów      Rozmiar: 5416 bajtów      Rozmiar: 5416 bajtów


Fotorelacja z wystawy w Poznaniu - 5.02.2012

Rozmiar: 5416 bajtów      Rozmiar: 5416 bajtów      Rozmiar: 5416 bajtów      Rozmiar: 5416 bajtówKrajowa Wstawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego - Szczecin 2012
(Kliknij na zdjęcie aby obejżeć fotorelacje z wystawy)

Rozmiar: 64188 bajtów
Godfryd Kuryło wręcz złotą odznakę Wojtkowi Spychale

W dniach 28 - 29 stycznia 2012r. w Szczecinie odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w której na 194 wystawców Poznań reprezentowało 12 hodowców . Na wystawie hodowcy zaprezentowali łącznie 2331 eksponatów w tym 2154 gołębie w 111 rasach.Grudniowe zebranie przypadające na 11.12.2011 zostaje przeniesione na dziń 18 grudnia godz. 10.00 i będzie połączone ze spotkaniem WIGILIJNYM na które zarząd serdecznie zaprasza wszystkich członków poznańskiego związku.Wystawa Gołębi Młodych - 12 - 13.11.2011

KATALOG z ocenami gołębi(kliknij na podświetlony link do katalogu)
zdjęcia z 11.11.2011

Rozmiar: 6932 bajtów Rozmiar: 6932 bajtów Rozmiar: 6932 bajtów Rozmiar: 6932 bajtów

zdjęcia z 12.11.2011

Rozmiar: 6932 bajtów Rozmiar: 6932 bajtów Rozmiar: 6932 bajtów Rozmiar: 6932 bajtów


Poznański Związek HGRiDO zaprasza hodowców na kolejną REGIONALNĄ WYSTAWĘ MŁODYCH GOŁĘBI RASOWYCH DROBIU OZDOBNEGO, KRÓLIKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH.
Wystawa odbędzie się w dniach 12 - 13 listopada 2011 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali nr 4 ul. Grunwaldzka 1.
zgłoszenie plik worda,   zgłoszenie plik pdf
regulamin plik worda,   regulamin plik pdf
Wjazd na teren M.T.P. od ul. GRUNWALDZKIEJ od godz. 7.00. opłata parkingowa 15zł.Hodowcy gołębi rasowych ze Zbąszynia należący do PZHGRiDO zapraszają w dniach 21 - 23 października br. do Domu Katolickiego na V Pokaz Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz na Mszę Św. w sobotę 22 października o godz. 08.00 kontakt - Kosicki Waldemar - 66769900915 października 2011 odbył się pokaz gołębi młodych z rocznika 2011 hodowców Poznańskiego ZHGRiDO. Była kolejna okazja do spotkania hodowców, zaprezentowania dorobku hodowlanego i podyskutowanie z sędziami o wystawionych gołębiach. Hodowcy wyróżnionych gołębi otrzymali w nagrodę mieszankę karmy dla gołębi. Pogoda dopisała uczestnicy również, zgłodniali mogli posilić się ciepłą kiełbaską.

Rozmiar: 8579 bajtów   Rozmiar: 8579 bajtów   Rozmiar: 8579 bajtów   Rozmiar: 8579 bajtów  HISTORIA WYSTAW GOŁĘBI RASOWYCH W POZNANIU
(część I od 1924 do 1955 roku)
Impulsem do opracowania historii poznańskich wystaw był przypadek. Do moich rąk trafiła odbitka ksero pierwszej strony KATALOGU XII. WSZECHPOLSKIEGO POKAZU GOŁĘBI POCZTOWYCH połączonego z POKAZEM GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW z 1924 roku. Katalogi z tamtych lat są już białymi krukami. Od tego czasu zacząłem zbierać różne stare katalogi oraz wiadomości o poznańskich wystawach oraz pokazach gołębi rasowych. Przekonany jestem, że .....cd.    opracowana przez Jerzego Bergandy15.10.2011 mija termin składania zamówień na obrączki. Osoby, które złożyły zamówienie, a nie dokonały przedpłaty są zobowiązane do jej wpłacenia do dnia 15.10.2011.
Zamówienia na, które nie dokonano przedpłaty nie będą zrealizowane.W dniu 15.10.2011 (sobota) na SIELANCE od godz. 8.00 odbędzie się II POKAZ GOŁĘBI MŁODYCH. Organizatorzy zapraszają hodowców Poznańskiego Związku do czynnego uczestniczenia w tym pokazie. Dla wyróżnionych gołębi przewidziano nagrody.ŚWIĘTO PLONÓW - 27 sierpnia 2011roku Poznań / Spławie

Nasz Związek skorzystał z zaproszenia Prezydenta miasta Poznania do uczestniczenia w Święcie Plonów zorganizowanym w Spławiu koło Poznania. Poznańscy hodowcy zorganizowali pokaz gołębi, drobiu i królików, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników dożynek.

Rozmiar: 8303 bajtów Rozmiar: 8303 bajtów Rozmiar: 8303 bajtów Rozmiar: 8303 bajtówW dniu 17 kwietnia 2011r w świetlicy Ogródków Działkowych "SENEKA" ( naprzeciw SIELANKI) o godzinie 10.00 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku.
W programie zebrania oprócz sprawozdań:
- wybory delegatów na Zjazd Krajowy
- wybory członków Kapituły Odznaczeń
- zatwierdzenie zmian w statucie.Wystawa Gołębi Rasowych - Poznań 2011

KATALOG z naniesionymi poprawkami w kolekcji.
Sprostowanie do katalogu z wystawy 6 - 7 luty 2011

Źle naliczono kolekcje w rasach King i Kurak modeński.
Powinno być:
w kolekcji w rasie King
I miejsce Mikołajczak Mirosław-378 pkt.,
II miejsce Gogolewski Zdzisław-378 pkt.,
III miejsce Kubiak Henryk-377 pkt.,

a w kolekcji w rasie Kurak modeński
I miejsce Weber Harald- 376 pkt.,
II miejsce Seredyszyn Krzysztof- 376 pkt.,
III miejsce Deminiak Dariusz-371 pkt.
Proszę o podanie sprostowania na stronie internetowej.
Waldek KosickiHodowca, który w sobotę 5 lutego pozostawił na parkingu Międzynarodowych Targów w Poznaniu klatkę z gołębiami proszony jest o kontakt z Wojciechem Spychałą Tel 501 587 718.W Wystawie Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego uczestniczyło 152 hodowców z Polski i Niemiec, którzy zaprezentowali ponad 1800 ptaków w tym 90 sztuk drobiu. Wystawie towarzyszyła wystawa królików na której 27 hodowców zaprezentowało 143 króliki w 18 rasach. Po raz pierwszy w Poznaniu można było obejrzeć aż 74 barwnogłówki poznańskie wystawione przez Klub Hodowców Barwnogłówki Poznańskiej. Nasze zaproszenie do zwiedzenia wystawy i uczestniczenia w wręczeniu nagród przyjął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Fotorelacja z niedzieli


Rozmiar: 5936 bajtów     Rozmiar: 5936 bajtów   Rozmiar: 5936 bajtów

Fotorelacja z soboty


Rozmiar: 5936 bajtów     Rozmiar: 5936 bajtów   Rozmiar: 5936 bajtów

Fotorelacja z piątku


Rozmiar: 6798 bajtów     Rozmiar: 6798 bajtów     Rozmiar: 6798 bajtówPoznański Związek HGRiDO zaprasza na Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych, która odbędzie się w dniach 5 - 6 luty 2011 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali nr 2. W hali nr 1 zostanie zorganizowan giełda nadwyżek hodowlanych.
Regulamin plik pdf, Regulamin plik word,
Zgłoszenie plik pdf, Zgłoszenie plik word.Zarząd Poznańskiego Związku zaprasza w sobotę 18.12.2010 na godz. 9.00 wszystkich chętnych do pomocy w odśnieżaniu SIELANKI.
W niedzielę 19.12.2010. na godz. 10.00 zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie WIGILIJNE.W dniach 13 - 14 listopada 2010 roku odbyła się wystawa młodych gołębi rasowych pod szumną nazwą Międzynarodowa Wystawa Gołębi Rasowych Drobiu i Królików. W wystawie uczestniczyli tylko hodowcy z Polski, ale można ją uznać za "Mini Krajową" bo przywieźli na wystawę swoje gołąbki hodowcy ze Szczecina, Głogowa, Zielonej Góry, Bydgoszczy, Tomaszowa Mazowieckiego, Niecpolska, Pruszcza Gdańskiego, Chełmży, Gryfina, Grudziądza, Elbląga, Chrzanowa, Sieradza i wielu innych miast. Przybyło 137 wystawców, którzy przywieźli 1297 gołębi, 11 królików i 25 sztuk drobiu ozdobnego. Można było również podziwiać piękną ekspozycję papug. Oceny eksponatów dokonali sędziowie Poznańskiego Związku wspierani przez kolegów z Niemiec i Zielonogórskiego Związku , a nad całością czuwał sędzia obserwator Adam Zdeb. Pierwszą wystawę nowego Zarządu PZHGRiDO można uznać za udaną, choć nie brakowało małych niedociągnięć. Dużym zainteresowaniem cieszyła się giełda nadwyżek hodowlanych, w niedzielę zabrakło klatek przeznaczonych do sprzedaży gołębi.

Foto relacja z Wystawy Gołębi Młodych
kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii.

Rozmiar: 22600 bajtów

Katalog z Poznańskiej Wystawy Gołębi Młodych

Rozmiar: 3825 bajtów
część I
Rozmiar: 3825 bajtów
część II


Katalog z naniesionymi poprawkami(uzupełniono oceny w rasie RYŚ POLSKI) i skorygowanymi błędami( w rasie KRYMKA BIAŁOSTOCKA), jakie ukazały się w katalogu na wystawie. Organizatorzy przepraszają wystawców za powstałe pomyłki oraz tych, którzy nie mogli nabyć katalogu z powodu wyczerpania nakładu.
W dniach 6 - 7 listopada 2010r w Rawiczu odbyła się Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików zorganizowana przez Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych , Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza. W wystawie uczestniczyli hodowcy z : Zielonogórskiego ZHGRiDO, Poznańskiego ZHGRiDO, Klubu Hodowców Barwnogłówki Poznańskiej,Klubu Hodowców Królików z Pępowa, Klubu Gołębi z Borka Wielkopolskiego oraz gospodarze wystawy Rawickie SHGRDOiDI. Oprócz tradycyjnej wystawy organizatorzy zorganizowali turniej międzyzwiązkowy w którym uczestniczyło po 8 wystawców z każdego związku i stowarzyszenia, którzy wystawili po 10 gołębi. Łącznie w wystawie uczestniczyło 64 wystawców, którzy zaprezentowali 469 gołębi, 65 królików i 21 kur. Najlepszą kolekcję wystawił Zielonogórski ZHGRiDO, w następnej kolejności Poznański ZHGRiDO, Rawickie SHGRDOIDI i Klub HBP. Poznańską drużynę reprezentowali: Henryk Fręśko, Zdzisław Gogolewski, Jerzy Pawliczak, Jacek Świątkowski, Dyonizy Maciejewski, Kazimierz Mika, Tadeusz Satel i Waldemar Kosicki.

Rozmiar: 15658 bajtówJerzy Bergandy - "Propozycje zmian w regulaminie wystaw"

Rozpoczyna się nowy okres wystaw, opadły emocje po wystawach z ubiegłego sezonu, ale pozostały niektóre problemy, nad którymi należy się zastanowić.
Każdy wystawca wie, że ważnym okresem w życiu każdego hodowcy jest czas wystaw. To właśnie na wystawach oceniony jest jego trud oraz praca hodowlana. Udział hodowców w wystawach to swoista forma rywalizacji sportowej, w której jedni odnoszą sukces, a inni zajmują dalsze miejsca. Wystawiając swoje gołębie na wystawie, każdy wystawca spodziewa się obiektywnej oceny, która jest...cd
Zarząd Poznańskiego ZHGRiDO organizuje wyjazd na Wystawę Gołębi Rasowych w Lipsku w dniach 4 - 5 grudnia 2010roku. Planowany wyjazd z Poznania w sobotę o godz. 6.oo powrót - wyjazd z Lipska w niedzielę o godz. 15.oo. Koszt przejazdu pokrywa Związek, koszt noclegu uczestnik wyjazdu. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z kol. Wojtkiem Spychałą.2.10.2010. na "Sielance" odbył się pokaz gołębi młodych na którym poznańscy hodowcy zaprezentowali swój dorobek hodowlany z 2010roku. Wyróżnieni hodowcy jako nagrodę otrzymali worek mieszanki ziaren dla gołębi. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy kiełbasce z grila i piwku ufundowanym prze kol. Andrzeja Kamińskiego.

Rozmiar: 9482 bajtów       Rozmiar: 9482 bajtów
W zakładce Regulaminy dostępne są do pobrania regulamin i karta zgłoszenia na Międzynarodową Wystawę Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu, Królikow i Ptaków Egzotycznych, Poznań listopad 2010 rok. kontakt tel. 501 587 718, 601 770 672Zgłoszenia hodowców członków Poznańskiego ZHGRiDO chcących zaprezentować swoje gołębie podczas pokazu gołębi młodych w dniu 02.10.2010. przyjmuje Zdzisław Gogolewski tel.602 230 366. Hodowca może maksymalnie wystawić cztery gołębie z każdej rasy gołębi ze swojej hodowli.W dniu 12.09.2010 na zebraniu członków POZHGR i DO ustalono:
- Poznański Związek nie będzie wystawiał gołębi na POLAGRZE.
- w dniu 02.10.2010 (sobota) o godz. 8.00 na SIELANCE odbędzie się spotkanie integracyjne hodowców poznańskiego związku połączone z pokazem gołębi młodych i giełdą nadwyżek hodowlanych.
- członkowie Poznańskiego Związku zadeklarowali chęć uczestniczenia w najbliższych wystawach:
Czaplinek 23 - 24 .10.2010
Rawicz 6 - 7 11. 2010
Lipsk 3 - 5 12. 2010
Jeżeli liczba zgłoszonych gołębi na wystawę przekrocz 100 szt. koszt transportu gołębi na wystawę pokryje Związek. Informacje dotyczące ww. wystaw udziela kol. Leszek Borysiak tel. 604 174 716.12 września o godz. 10.00 odbędzie się zebranie członków PZHGRiDO na którym Zarząd przedstawi sprawozdanie z pobytu w dniu 4.09.2010 w Lipsku. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy związkami i wspólnego uczestniczenia w wystawach organizowanych przez zaprzyjaźnione związki. Ponadto zostanie omówione uczestniczenie naszego związku w najbliższych wystawach w Czaplinku, i Rawiczu oraz POLAGRA w Poznaniu.

W dniu 21.08.2010r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na którym Zarząd wybrany w dniu 31 maja 2009r. podał się do dymisji. Uczestnicy Walnego Zebrania wybrali nowe władze Poznańskiego Związku w składzie:
Wojciech Spychała - prezes
Zdzisław Gogolewski - wiceprezes do spraw organizacyjnych
Wojciech Turski - wiceprezes do spraw hodowlanych
Zbigniew Dorynek - sekretarz
Henryk Sobczyński - skarbnik
Waldemar Kosicki - członek Zarządu ds. kontaktów, przewodniczący Kolegium Sędziów przy Poznańskim ZHGRIDO
Andrzej Kamiński - członek Zarządu ds. gospodarczych
Leszek Borysiak - członek Zarządu26.06.2010r. odbyło się Walne Zebranie Członków Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na którym zostało przyjęte sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1.06.2009r. do 31.05.2010r. oraz sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 31.05.2010 .
Walne Zebranie członków uchyliło orzeczenie Sądu Koleżeńskiego przy PZHGRiDI o zawieszeniu w prawach członka Poznańskiego Związku kol. Wojciecha Spychały, oraz odwołało Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ze składu Sądu Koleżeńskiego przy PZHGRiDO.
Walne Zebranie Członków przyjęło wniosek kol. Krzysztofa Kanickiego, o uprzywilejowaniu na wystawach organizowanych przez Poznański Związek HGRiDO Barwnogłówki Poznańskiej - jako gołębia wyhodowanego przez poznańskich hodowców.
Została przegłosowana propozycja Prezesa Poznańskiego Związku HGRiDO, że ulga w odpłatności "klatkowe" za każdą wystawioną Barwnogłówkę Poznańską na wystawach organizowanych przez nasz Związek będzie wynosiła 25% kwoty ustalonej w regulaminie wystaw.W dniach 06-07 luty 2010r.odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych - Poznań 2010. W Wystawie wzięło udział 261 hodowców, którzy wystawili 2553 szt. gołębi w 117 rasach, 135 szt. drobiu ozdobnego w 25 rasach, 45 szt. królików w 7 rasach oraz 44 szt. ptaków egzotycznych, głównie papug.

Rozmiar: 8374 bajtów      Rozmiar: 8374 bajtówSekcja hodowców królików przy PZHGRiDO.
Od 1 stycznia 2010 roku w PZHGR i DO w Poznaniu powstała sekcja skupiająca miłośników i hodowców królików rasowych. Przynależność do naszej organizacji umożliwia hodowcom uczestniczenie w wystawach europejskich, krajowych i regionalnych organizowanych przez Związki, do których należy poznańska organizacja. Formalne warunki przystąpienia do organizacji:
 • Zapoznanie się ze statutem;
 • Podpisanie deklaracji;
 • Wpłacenie 160 zł. ( wpisowe-100zł; składka roczna -50 zł; legitymacja -10 zł.)
  Informacje uzyskać można pod nr telefonu 61/2913849, oraz w każdą niedzielę w siedzibie Związku Poznań ul Opolska 115 (Sielanka) Od godz. 9 oo do 12oo
  Stanisław Kaczmarek


  Krajowa Wystawa Gołebi Rasowych w Lipsku
  Po raz pierwszy w tym roku Poznański Związek HGRiDO został zaproszony do uczestniczenia w 58 Krajowej Wystawie Gołębi w Lipsku, która odbyła się w dniach 4 - 6 grudnia 2009roku. Inicjatorem naszego uczestnictwa był Pan Matthias Beutel jeden z organizatorów wystawy niemieckiej. Organizatorzy przygotowali dla naszych gołębi 4 woliery i 100 klatek wystawowych w których osadzono między innymi gołębie rasy: Mewka polska, Krótkodzioby polski, Koroniarze, Łódzki pstry, Pocztowy standard, Zamojski, Garłacz angielski, Garłacz górnośląski, Modena.. nie dotarła Barwnogłówka poznańska i Sroczka polska, dla których też były przygotowane klatki. Szkoda, że nie wszystkie ptaki zasługiwały na udział w wystawie Krajowej po prostu były kiepskie o czym świadczy punktacja. Duże uznanie dla kol. Jana Buszki za piękną kolekcję Mewki Polskiej i Krótkodzioby Polski, dla kol. Waldemara Kosickiego za ładną kolekcję Łódzki Pstry i dla kol. Kaweckego za kolekcję Pocztowy Standard. Przy klatkach stał stół z ławkami na których można było przysiąść i ugościć odwiedzających naszą ekspozycję. Gospodarzami stoiska byli: Krzysztof Kanicki, Waldek Kosicki i Jacek Guderski. W sobotę wczesnym rankiem dojechała autokarem wycieczka Poznańskiego Związku, z którą przyjechał kol. Staszek Antysiak i przywiózł całą torbę wędlin własnego wyrobu, dzięki którym nikt z naszego stoiska nie odszedł głodny - wielkie podziękowanie za hojność. Szkoda, że wycieczka był jednodniowa, było trochę mało czasu na dokładne zwiedzenie całej wystawy w której uczestniczyło ponad 38 tysięcy gołębi i drobiu. Była polska flaga , zabrakło wyraźnego podkreślenia, że to Poznański Związek i folderów reklamujących nasze gołębie, ale był to pierwszy taki pokaz, następne powinny być lepsze i wystawione ptaki najwyższej klasy.

  Rozmiar: 8463 bajtów    Rozmiar: 8463 bajtów    Rozmiar: 8463 bajtów  Regionalna Wystawa Gołebi Młodych
  W wystawie Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych, która odbyła się w Poznaniu w dniach 14 -15 listopada 2009 roku uczestniczyło 140 wystawców. Hodowcy zaprezentowali 1210 sztuk gołębi w 80 rasach, 48 kur ozdobnych i 60 królików . Nowością w regulaminie tegorocznej wystawy był zapis, że mogą w niej uczestniczyć tylko ptaki z rocznika 2009.

  Rozmiar: 5934 bajtów Rozmiar: 5934 bajtów Rozmiar: 5934 bajtów Rozmiar: 5934 bajtów


  Poznański związek organizje dla hodowców zrzeszonych w PZHGRiDO wycieczkę do Lipska na Wystawę Gołębi Rasowych VDT. Osoby zaineresowane wyjazdem proszone są o kontakt z kol. Bogdanem Lisiewiczem.

  W dniu 30.05.2009r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków został wybrany nowy Zarząd oraz zatwierdzony nowy statut Poznańskiego ZHGRiDO : plik PDF STATUT


  strona: 1, 2

  Terminy zebrań
  Zebrania odbywają się co miesiąc w drugą niedzielę o godz. 10.00 na "Sielance"
  Poznań ul. Opolska 115
 • Właściciel domeny - Poznański ZHGRiDO  2009rok