StanisÅ‚aw Projs z Rawicza -- tel.kom. 0509 332 231